Aşırı korku hissi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Aşırı korku hissi

Tıbbi adı (Anksiyete bozukluğu)

Muhtemel belirtiler

Endişe Göğüs ağrısı Hafıza kaybı Çarpıntı Birden sıcak basması Soğuk ter Hızlı, derin nefes alma Terleme Gece terlemesi İstirahatte el ve ayakta titreme Üzgünlük Huzursuzluk Düzensiz kalp atışı Sersemlik hali İshal Uykusuzluk Nefes almayla alakalı ağrılar Nefes darlığı Deride kaşıntı Baş dönmesi Fenalık geçirmek Boyun ağrısı

Hastalığın kısa tanımı

Anksiyete bozukluğu, hastanın belirsiz tetikleyicilere bağlı olarak, belirli koşul veya durumlarda endişe yaşadığı psikolojik bir bozukluktur ve bu durum günlük aktivitelerini etkileyecek düzeydedir.

Hastalığın tanımı

Anksiyete bozukluğunun iki ana tipi bulunur. İlki, belirli durum veya objeler ile (araknofobi veya agorafobi gibi) tetiklenen, bir çeşit duruma spesifik anksiyete bozukluğudur (fobi). İkincisi ise, panik atak ve genel anksiyete bozukluğunu içeren duruma spesifik olmayan bir anksiyete bozukluğudur. Panik ataklar kısa süreli ve ani başlangıçlıdır. Vücut ile ilişkili korkuları içerir (ölmek veya boğulmak gibi) ve de fiziksel zorluklar ile belirginleşir. Jeneralize (genel) anksiyete atakları birkaç ay boyunca süren; stres, kaygı ve korku ile ilişkili ataklardır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Anksiyete bozuklukları en yaygın görülen psikolojik bozukluklar arasındadır. Her insanın hayatında bir kez anksiyete bozukluğu yaşama olasılığı %10-15’tir. Kadınların anksiyete bozukluğu yaşama riski erkeklerinkinin iki katıdır. Anksiyete bozukluğuna genelde depresyon ve ilaç kötüye kullanımı eşlik eder. Anksiyete bozukluğu olan insanlar anksiyeteyi fiziksel rahatsızlıklar ile birlikte yaşar. Bu fiziksel rahatsızlıklar arasında çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, sersemlik, sıcak basmaları, ürperme, ağız kuruluğu, titreme ve ciltte karıncalanma hissi bulunur. Uzun dönem anksiyete bozukluğu, kaçmak veya sosyal olarak geri çekilmek gibi kaçınma davranışlarına neden olabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Anksiyete bozuklukları psikolojik terapi ile nispeten iyi tedavi edilebilir. Diğer çabaları desteklemek amacıyla anti-depresan tedavisi de uygulanabilir. Panik atağın spontan olarak meydana gelip sonradan kaybolması sık görülen bir şeydir. Bu arada, hasta gerekirse psikoterapötik yardım almalı ve antidepresan kullanmalıdır. Aynı kurallar genel anksiyete bozuklukları için de geçerlidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk ve ergen ruh sağlığı Psikiyatri

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış