Apandisin iltihaplanması - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Apandisin iltihaplanması

Tıbbi adı (Apandisit)

Muhtemel belirtiler

Mide ağrısı Alt karın ağrısı Karnın istemsiz kasılması Kusma Mide bulantısı Ateş Yan ağrısı İshal İştahta azalma

Hastalığın kısa tanımı

Apandisit, kalın bağırsağın çekum denilen bölgesine yapışık olan apendiksin enflamasyonudur. Hasta çoğunlukla sağ alt karın bölgesinde oluşan ani ağrıdan şikayet eder. Tedavisi apendiksin cerrahi ile alınmasıdır.

Hastalığın tanımı

Apandisit (apendiksin enflamasyonu) yaygın bir hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber çoğunlukla appendiksin ağzının dışkı artıkları (fekalom-fekal taşlar) ile tıkanmasının enfeksiyona öncü olduğu düşünülmektedir. Beklemek sadece yırtılma veya abse formasyonu (irin ile dolar) gibi komplikasyon risklerini arttırdığından apandisit hemen tanınmalı ve opere edilmelidir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Apandisit genellikle genç, sağlıklı insanlarda meydana gelir fakat her yaşta insanı etkileyebilir. Göbek deliği bölgesindeki ani ağrı ile kendini belli eder ve daha sonra ağrı sağ alt batına yerleşir. Hastada ayrıca bulantı, kusma ve ateş görülebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Doktorunuz enflamasyonu fizik muayenede batına basınç uygulama manevrası, ultrason görüntülemesi ve bir kan örneği ile doğrulayabilir. Apandisitin tedavisi apendiksi almak için uygulanacak olan cerrahidir. Operasyon, kesi (insizyon) yapılarak ya da kamera ve aletlerin küçük bir kesinin içine yerleştirildiği laparoskopik cerrahi (“anahtar deliği” cerrahisi) ile yapılabilir. Enfekte apendiks abdomen içine patlayabileceğinden operasyonu çabuk yapmak önemlidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış