Akciğerde su birikmesi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Akciğerde su birikmesi

Tıbbi adı (Pulmoner ödem)

Muhtemel belirtiler

Gece öksürüğü Nefes darlığı Endişe Balgamlı öksürük

Hastalığın kısa tanımı

Pulmoner ödem kan damarlarındaki sıvının konjonktif doku ve alveoluslara girmesi, bazen ciddi solunum zorluklarına yol açmasıdır. Pulmoner ödem medikal tedavi gerektirir.

Hastalığın tanımı

Pulmoner ödem kan damarlarındaki sıvının akciğere girmesi ve akciğerdeki gaz değişimini ciddi şekilde bozmasıdır. Pulmoner ödemin sık rastlanılan nedenleri kalple ilgili durumlar (kardiyak yetersizlik, kalp krizi, kalp enflamasyonu, aritmi, kapak fonksiyon bozuklukları gibi). Fakat, başka durumlar da pulmoner ödeme yol açabilir, bunlara örnek olarak karaciğer ve böbrek hastalıkları sebebiyle oluşan protein eksikliği, alerjiler ve zehirlenmeler, yüksekten aşağı çok hızlı inmek (vurgunun tam tersi) verilebilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Pulmoner ödemin çeşitli evreleri mevcuttur. Evre 1’de, su sadece alveoluslar arasındaki konjonktif dokudadır. Hastalar öksürük ve hızlı nefes almak gibi solunumsal zorluklar yaşar. Evre 2 ve 4 arası birbiri arasında gidip gelir. Evre 2’de, su alveollere de girer, suyun nefesle alınan hava ile temas etmesi köpük oluşmasına ve bunun daha çok akciğere yayılmasına (evre 3), akciğerin ana kısımlarının köpükle dolu olduğu evre 4’e ilerlemesine ve akut boğulma semptomlarının oluşmasına sebep olur. Evre 1’deki durumlar aşırı derece nefessizliğe, köpüklü öksürüğe, boğulma korkusuna, solukluğa, derinin ve özellikle dilin mavi renk almasına sebep olur.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Pulmoner ödem evre 1’den 4’e çok hızlı ilerleyebilir ve hemen tedavi edilmesi gerekir. Hastalar oturmalı ve bacaklarını sallandırmalıdır. Hastalar doktor gelene kadar sakinleştirilmelidir. Nasal sonda ya da maske ile öncelikle oksijen temin edilir. Bazı ciddi durumlarda, acil olarak mekanik ventilasyon gerekebilir. Pulmoner ödemin tedavisi sebebe bağlıdır. Ilaçlar enjekte edilebilir, yutulabilir ya da solunabilir. Hastaların hastaneye yatarak tedavi edilmesi gereklidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Göğüs hastalıkları Kardiyoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış