Akciğer zarında iltihap - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Akciğer zarında iltihap

Tıbbi adı (Plörezi)

Muhtemel belirtiler

Nefes almayla alakalı ağrılar Göğüs ağrısı Ateş Nefes darlığı Öksürük

Hastalığın kısa tanımı

Plörezi, plevrada (akciğer zarı) meydana gelen bir iltihaptır. Plörezi altta çeşitli nedenlere bağlı gelişebilir. Tedavisinde ilaç, drenaj ve hatta ameliyat vardır. Ancak, altta yatan hastalığın tespit edilmesi önemlidir.

Hastalığın tanımı

Plevra, göğüs kavitesi içinde akciğer ve göğüs iç duvarını kaplayan zarlar için kullanılan bir terimdir. Kayar bir zar olarak görev yapar. Plörezi plevranın yangısal bir hastalığıdır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Plörezinin çeşitli nedenleri vardır: 1) virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar, 2) asbest ilişkili hastalıklar 3) kanserler, 4) plevral boşluğa kanamaya neden travmalar ve göğüs yaralanmaları, 5) pulmoner emboli gibi akciğer ilişkili hastalıklar 6) romatoid artrit, lupus gibi otoimmün hastalıklar veya yangısal tabloya yol açabilecek herhangi bir durum. Plörezi olan kişiler ağırlıklı olarak göğüs ağrısı şikayeti tarif ederler. Ağrı, öksürme ve derin nefes almayla şiddetlenebilir. Buna ek olarak, öksürük, ateş ve nefes darlığı da sık rastlanan belirtilerdir. Plörezi birbirinden tam ayrılmayan iki grupta incelenebilir. Kuru plörezi (plörezi sikka): erken dönemde yaygın olan ve nefes almayla şiddetlenen göğüs ağrısı ile seyreden tip. Islak plörezi (plörezi eksudativa): plevral boşlukta plevra zarlarının arasında büyük miktarda sıvı varlığına işaret eden plevral effüzyon (sıvı birikimi) ile karakterizedir. Islak plörezi genellikle daha az ağrılıdır ama öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Plörezinin tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Plevra sıvısı birikimi olan olgularda şikayetlerin giderilmesi ve olası nedenlerin araştırılabilmesi için fazla sıvı boşaltılmalıdır. Bakteriyel enfeksiyonlar, antibiyotiklerle tedavi edilir. Pulmoner emboli antikoagülan ilaçlar ile tedavi edilir. Otoimmün hastalıklar genellikle bağışıklık baskılayıcı ilaçlar ile tedavi olur. Plörezi tedavisinde çoğu zaman, asetaminofen veya ibuprofen gibi ağrı kesiciler kullanılır. Ağır vakalarda, cerrahi gerekli olacaktır.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Göğüs hastalıkları

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış