Akciğer sönmesi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Akciğer sönmesi

Tıbbi adı (Pnömotoraks)

Muhtemel belirtiler

Nefes darlığı Göğüs ağrısı Öksürük Nefes almayla alakalı ağrılar Çarpıntı

Hastalığın kısa tanımı

Akciğerin sönmesi (pnömotoraks) akciğer membranı ve plevra arasına hava girdiğinde oluşur, etkilenen akciğerin sönmesine yani solunumda kullanılamamasına sebep olur. Bu acil bir durum yaratır. Sigara içenler ve uzun boylular bu durumdan daha çok etkilenir.

Hastalığın tanımı

Akciğer membranı ve plevra arasında hava bulunması, etkilenen akciğerin sönmesine sebep olur. Bu şiddetli bir şekilde nefes almayı bozar, çünkü sönen akciğerde gaz değişimi mümkün değildir. Bu durum, kapalı ve açık pnönomotraks olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı pnömotoraksta dışarıdaki havayla bağlantı yokken, açık pnömotoraksta dışarıdaki havayla bronşiyal sistem ya da göğüs duvarı yoluyla bağlantı mevcuttur. Ayrıca, gençleri, sportif erkekleri ve önceden akciğer problemleri olanları daha çok etkileyen spontan (idiyopatik) pnömotoraks ve darbe, bıçaklanma ya da vurulma ve medikal bir müdahale sebebiyle oluşmuş travmatik pnömotoraks olarak da ikiye ayrılabilir. Havanın nefes alırken plevraya girip nefes verirken çıkamamasından dolayı oluşan tansiyon pnömotoraksı ciddi bir komplikasyondur. Bu kapak mekanizması, göğüs kafesindeki basıncı artırır ve böylece diğer akciğerin ve hatta kalbin bile fonksiyonu bozulur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Sönmüş akciğerli hastalar, solunum sırasında göğsün etkilenen tarafında birden ve bıçaklayıcı tarzda ağrıdan, nefessizlikten ve öksürükten yakınır. Bazen deri altındaki hava hissedilebilir (subkutan amfizem).

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tecrübeli bir doktor nefes alırken göğüsteki asimetrik hareketleri fark eder. Kalbi ve akciğeri steteskop ile dinlerken, etkilenen tarafta hiç ses olmayacaktır. Röntgen çekilirse, akciğerin sönmüş olduğu görülebilir. Akciğer membranı ve plevra arasına vakumlu dren konulur. Bu yeterli olmazsa, sızıntı cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Eğer tansiyon pnömotoraksı varsa, acil tedavi rahatlama sağlar. Tansiyon pnömotoraksı tekrarlayabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Göğüs hastalıkları

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış