Akciğer kanseri - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Akciğer kanseri

Tıbbi adı (Akciğer karsinomu)

Muhtemel belirtiler

Öksürük Balgam Kilo kaybı Koltukaltındaki bezlerin şişmesi Nefes darlığı İştahta azalma Kan kusma Kol şişmesi Ses kısıklığı Göğüs ağrısı Kola yayılan ağrı

Hastalığın kısa tanımı

Akciğer kanseri (Akciğer karsinomu) akciğer kanserinin kötü huylu formudur ve erkekler arasında kanser kaynaklı en sık ölüm sebebidir. Kadınlar arasında da kanser kaynaklı ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada bulunmaktadır.

Hastalığın tanımı

Akciğer kanseri (akciğer karsinomu) kötü huylu bir kanserdir. Sigara içmek bronşiyal tüplerdeki muköz membranı tahriş ettiğinden akciğer kanserinin başlıca sebeplerindendir. Uzun süreli tahriş, bronşiyal hücrelerin dejenerasyonuna sebep olur. Asbestoza mağruz kalmak ve genetik faktörler de akciğer kanseri oluşturma riskini artırır, ama bunlar daha nadir nedenlerdir. Çeşitli akciğer kanseri türleri vardır, en sık görüleni squamoz hücreli karsinom ve adenokarsinomdur. Akciğer kanserinin önemli derecede agresif seyreden formu küçük hücreli akciğer karsinomudur, bu form diğer organlara çok çabuk metastaz yapar ve çok hızlı büyür. Yayılımına ve lenf nodlarını etkilemesine göre, akciğer kanseri değişik gelişim evrelerine ayrılır, bu evreler tedaviye cevabı belirler.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Genellikle erkekler, fakat giderek ileri yaştaki kadınlar da, akciğer kanserinden etkilenir. Akciğer kanseri erken evrede çok az semptom gösterir, ama hastalar öksürük, nefes darlığı, göğüste ağrı gibi şikayetlerde bulunabilir. Öksürürken kan gelmesi, sinir sistemi harabiyeti, akciğerde sıvı birikmesi (pulmoner ödem), ve eklem ağrısı (kemik metastazı sebebiyle) ileri evrede oluşan semptomlardır.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Hastalığın derecesine göre, hastalar erken evrede tümörün tamamının çıkarılmasıyla tamamen iyileşebilir. İleri evrelerde tamamen iyileşme oranı azalır. Kanserin tipi, ne kadar uzağa yayıldığı, hastanın sağlık durumu tedavi ve prognozu etkileyen önemli faktörlerdendir. Kemoterapi ve/veya radrasyon ileri akciğer karsinomlarına uygulanabilir.

Kime gidebilirim?

Göğüs cerrahisi Göğüs hastalıkları Onkoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış