Ağrı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Ağrı

Tıbbi adı (Ağrıya bağlı sorunlar)

Muhtemel belirtiler

Hızlı, derin nefes alma

Hastalığın kısa tanımı

Ağrı fiziksel hasar ya da mental travma sonucu tetiklenebilen hoş olmayan bir histir. Akut ya da kronik ağrı olarak sınıflandırılabilir. Doktor ziyareti sebebi belirlemeye ve tanıdan sonra uygun tedaviyi reçete etmeye yardım eder.

Hastalığın tanımı

Nosiseptör belli uyarı ile karşılaştığında, beyne sinyal gönderen sinir sonudur. Bu, nosisepsiyon ile, yani ağrının fiziksel olarak hissedilmesi ile sonuçlanır. Ağrı, oluşan ya da oluşmakta olan fiziksel hasarın ya da mental travmanın insanlarda oluşturduğu sinyalin algılanmasıdır. Fakat, ağrı sübjektif ve oldukça karmaşıktır. Nosiseptörler vücudun her yerinde ağrı sinyalize etse de, asıl ağrı sensasyonu sadece beyinde lokalizedir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Ağrı akut ya da kronik olabilir. Akut ağrı kısa bir süre devam eder ve ağrının kısa sürede sonlanması beklenir. Kronik ağrı ise daha uzun sürer. Hasar iyileştikten sonra bile sürüp, birkaç ay veya daha uzun süre devam edebilir. Fakat, ağrı 3 farklı şekilde kategorize edilebilir: 1) nosiseptif ağrı, 2) nörojenik ağrı, ve 3) psikojenik ağrı. Nosiseptif ağrı, vücutta dokuya hasar geldiğinde nosiseptörlerin kaydetmesiyle oluşur. Nörojenik ağrı, sinir sistemi hasarı olduğunda oluşur. Nörojenik ağrı sıklıkla hasarın olduğu bölgede hissedilmez ama hasarlanan sinirlerin enerve olduğu bölgede hissedilir. Buna ek olarak, sadece fiziksel hasar ağrıya sebep olmaz ama mental travmalar da belli ağrı durumlarına sebep olabilir. Psikojenik ağrılar mental ve duygusal problemler tarafından oluşur. Ağrının kesici, yanıcı ya da künt olma gibi özellikleri olabilir. Ağrı gelip geçici ya da sabit olabilir. Ağrı vücutta herhangi bir bölgede olabilir. Ağrı probleme tanı koymaya yardımcı olabilir. Ağrı olmadığı zaman insanlar bilmeden zarar görebilir ya da bazı tıbbi problemlerin farkına varamaz.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Ağrının tedavisi esas olarak sebebe bağlıdır ve 1) çeşitli oral veya intravenöz ilaçları, 2) lokal enjeksiyon tedavilerini, 3) fiziksel ve mesleki terapiyi, 4) elektriksel uyarıyı, 5) alternatif tıppı, 6) psikolojik desteği ve 7) cerrahiyi kapsar. Altta yatan problem bulunduğunda ve tedavi edildiğinde, buna bağlı oluşan ağrı hızla azalır ya da tedavi edilebilir hale döner. Daha problematik olan ise, morfolojik özelliği saptanamayan kronik ağrının tedavisidir.

Kime gidebilirim?

Algoloji Çocuk ve ergen ruh sağlığı Nöroloji Psikiyatri

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış